George Bernard Shaw a magyar nyelvről

Az MVSZ Szent László Akadémiája keretén belül újabb könyvbemutatóra került sor. Dr. Simon Péter, aki a Magyarok VI. Világkongresszusán megtartott őstörténeti konferencia egyik jeles előadója volt, most mutatta be "Aki Őelőtte jár" című kötetének harmadik, bővített kiadását. A könyvbemutatón részt vett és a szerzőt méltatta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, Balog Barna újságíró és Püski István könyvkiadó, valamint az est házigazdája, Dr. Medvigy Endre.

A Mohácson élő kutató több mint két évtizedig vizsgálta az észak-amerikai indiánok nyelvét és szokásait, és arra a következtetésre jutott, hogy legkevesebb 18 indián törzs nyelve egyértelmű rokonságot mutat a magyar nyelvvel.

Mint erről sajtószolgálatunk egyik korábbi híradásában említés történt, az MVSZ elnökének közvetítésével jött létre a kapcsolat P. Daczó Árpád (Babba Mária csíksomlyói titkát feltáró Lukács atya) és Dr. Simon Péter között, aki a Boldogasszony motívumát találta meg az észak-amerikai indiánok hitvilágában. Semmi sem véletlen a világon: Dr. Simon Péter ősei 200 évvel ezelőtt Csíksomlyóról telepedtek át a Dunán-túlra.

Alább ízelítőül közzéteszünk két szövegrészletet Dr. Simon Péter könyvéből:

"Hürge Bogus Űz,
Szümi péj, hoji es péj, bürki hült,
gye ja szűi vörs!"

Magyar értelmezése nem is olyan nehéz:

Fürge Bogas Őz.
Szeme pej (barna), haja is pej (barna), bőre hűlt
(mint a kihűlt emberé = holtsápadt),
De a szíve vörös!

Ezzel kapcsolatos néhány megjegyzés:

1 . A magyarban - zoológiailag teljesen hibásan - a nagytermetű agancsos állatot "szarvasnak" nevezzük, pedig a szóban forgó emlősállatnak egyáltalán nincs is szarva, mint például a szarvasmarhának. Nála valamivel kisebb agancsos állat az őz. Az őz agancsa sokkal kisebb, és főleg nem szerteágazó, szép magyar szóval nem olyan bogas, mint a szarvasé.

Az indiánoknál az űz-őz, a szarvas-bogus űz (bogas agancsú őz). Az első sor tehát az én indián nevem, ahogy kísérőimnek angolul bemutatkoztam: Gyors Szarvas, azaz Fürge Bogas Őz.

2. A magyar nyelvben nincs "barna" színű ló, (mint például a németben a "braun"). Az erre illő helyes kifejezés a "pej".

3. A "hűlt" nemcsak hőmérsékletre vonatkozik. A halott ember = holt, de ugyanez kihűlt, vagyis hűlt értelemben is használható.

4. A szűi-re vonatkozóan: Még Vörösmarty is írta A Vén Cigány-ban: szűd teljék meg az öröm borával!


George Bernard Shaw

Az angol írófejedelem drámáit a magyar közönség ismeri, és szereti. Kevesen tudják, azonban, hogy ez az ünnepelt, híres író "puszta kíváncsiságból" alaposan tanulmányozta a magyar nyelvet. Egyik régi rádiós interjújában - melynek anyagára egy amerikai archívumban bukkantam rá - a következőket mondta:

Részlet az interjúból:

- Azt állítja tehát, hogy angol anyanyelve nem segítette abban, hogy világhírnévre tegyen szert?
- Sőt, kimondottan ebben és csak ebben az egyben segített. Angolul beszél és olvas ma már a művelődésre igényt tartó világ nagyobbik fele.

- Akkor miért tette az imént azt a sejtelmes megjegyzést, miszerint Önnek a sors nem adta meg azt a kegyet, hogy egy bizonyos, sokak által ismeretlen nyelven írhatott volna?

- Ez kényes és bennünket érthetően zavarba ejtő téma, de ha már így forszírozza, röviden összefoglalom: Magánbeszélgetéseimben már régen tisztáztam egy egész sor kitűnő íróval azt a furcsa tényt, hogy egy igazán tehetséges angol nyelvű írónak az előbb már említett hatalmas előnyök ellenére is leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembenéznie. Őszintén mondom,
az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal. Áttanulmányoztam néhány ősi nyelvet és akkor rádöbbentem, hogy azok lényegesen nagyobb erővel és pontossággal képesek közvetíteni az örök emberi gondolatot, mint a mi nyelvünk.

- Mondana erre néhány példát?

- Az idő rövidsége miatt most csak az általam legcsodálatosabbnak tartott magyar nyelvet vegyük példának. Erre a mindössze talán 30 millió ember által beszélt nyelvremekre utaltam abban a bizonyos, Ön által sejtelmesnek érzett megjegyzésemben. Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam ezt a nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben a propozíciók használata helyett a legtöbb szó végét óriási variációban, változtatni lehet. Ez a művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes kifejezni, és hűségesen visszaadni. Ehhez képest (s itt bocsánatot kérek a tisztelt Hallgatóságtól!) sokszor úgy érzem, hogy a mi angol nyelvünkön a legtöbbször képtelen vagyok a közlendőm belső lelkiismeretem szerinti pontos visszaadására és ahelyett, hogy biztosan odatalálnék, ahová akarok, csak járom és járom az utam a körül a szólás-mondásunkban szereplő bizonyos bokor körül. (I am just going and going around the bush.)

Budapest, 2005. június 21.

Forrás: www.kincseslada.hu


Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.