Debrődy György

Debrődy György

debrody_gyorgy_szd1921. január 1-én született, Lajoskomáromban. Később családjával együtt Herendre költöztek. A veszprémi piarista gimnáziumban érettségizett, majd utána, 1939-ben bevonult a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára, ahol 1942. június 18-án avatták hadnaggyá. Július 6-án vonult be Tapolcára, a vadász harckiképző iskolára, amit november 7-én fejezett be, kiváló eredménnyel.

Még ez év decemberében került a keleti frontra, az 5/I. vadászosztály, 5/2. századába. Héjával már nem került bevetésre. Bf 109 átképzést 1943 tavaszán kapott. 1943. május 26-án repülte első harci bevetését. Századával először vadászbombázó bevetéseket repült és ritkán találkoztak vörös csillagos gépekkel. Nyárra megváltozott a helyzet, első légi győzelmét a kurszki csata idején, 1943. július 5-én aratta egy La-5-el szemben. A kurszki csata után már 6 légi győzelme volt. 1943. szeptember 25-én szovjet Jakokkal vívott légiharcban gépe súlyos találatot kapott, a motor is megsérült, ezért kényszerleszállást hajtott végre, 15 km-re az ellenséges vonalak mögött. Ahhoz, hogy visszajusson a saját vonalak mögé, át kellett úsznia a Dnyepert. Végül civilek segítségével jutott el egy német gyalogsági egységhez. Néhány hónap múlva újabb "érdekes" eset történt vele. 1944. február 1-én szabadvadászat. Óvatlanul támadott és egy Jak-1-es kilőtte gépének motorját. Újra kényszerleszállt és már azon tűnődött, hogy hogyan fog eltűnni a közeli erdőben, amikor meglátta barátját, Kenyeres Miklóst, amint kiengedett futóval közeledik a behavazott mező felé. Leszállás után, Kenyeres ledobta a kabintetőt és betuszkolták magukat a Messzer 1 főre tervezett kabinjába. Majd a szovjet gyalogság tüzétől kísérve sikeresen felszálltak. Átfagyva, de épségben érkeztek vissza a repülőtérre. Az egész háború alatt egyetlen német pilótát sem mentettek meg ily módon. Kenyeres Miklóst 2 nap múlva lelőtte a légvédelem és ki kellet ugrania gépéből egy erdő felett, megmentése lehetetlen volt. Hadifogságba esett, csak a háború után találkoztak újra Debrődyvel. Utolsó két légi győzelmét 1944. február 16-án aratta, Il-2-esek ellen. A keleti frontról való hazavezényléséig, 172 bevetésen 18 légi győzelmet aratott.

1944. május 1-én megalakult a 101. Puma Vadászrepülő osztály. Debrődyt a 101/3. Drótkefe századhoz vezénylik. Megkezdődött az amerikai nehézbombázok és vadászok elleni harc. Nehéz időszak volt, sokszor tízszeres túlerőben lévő kötelékekkel kellett felvenni a harcot. Első amerikaiak ellen elért győzelmét 1944. június 14-én aratta egy P-38 felett. Gyurka 6 amerikai gépet lőtt le az "Amerikai szezon" végéig, közben egyszer könnyebben megsebesült. 1944 őszén újra a szovjet vadászok lettek a fő ellenfelek.

Bejczy József százados 1944. november 4-i halála után, Gyurka lett a 101/3. század parancsnoka, sajnos nem sokáig. 1944. november 16-án Jászberény térségében Jakokkal és Lavocskinokkal vívott légiharcban súlyosan megsebesült. 2 gépet lőtt le ezen a napon, de a második sokba került. Szembetámadták egymást a Jakkal, a Jak bírta kevésbé, kifordított az összeütközést elkerülve. Mindketten lőttek, az orosz a gép hasába kapta a Messzer 30 mm-es sorozatát és felrobbant, de Gyurka is megkapta a magáét, gépágyúval keresztüllőtték a hasát. Még mielőtt elájult volna sikerült kényszerleszállnia. Sokáig tartott, míg valamennyire felépült. 1945 tavaszán került vissza a Pumákhoz, de bevetést nem repülhetett. A háborút 204 bevetéssel és 26 légi győzelemmel fejezte be. Megkapta többek között a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet is.

A háború után először Spanyolországban élt, majd 1957-től Kanadába költözött és a Westinghouse cégnél dolgozott. 1968-tól haláláig az USA-ban élt. 1984. február 2-án halt meg tüdőrákban. Cortland városában helyezték örök nyugalomra.

Forrás: www.pumaszallas.hu

 


Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.