Báthori Endre legendája

Báthori Endre legendája

Több mint 400 éve annak, hogy Báthori Endrét, a menekülő fejedelmet Csíkszentdomokos határában a székelyek meggyilkolták. Uralkodásának rövid időszaka és halála egy olyan pozitív hős történetétek mondható, aki egy tragikus történelmi helyzetbe csöppenve, minden jószándéka ellenére elbukik, és saját népe öli meg. Báthori megölésének mondáját a XVII. századtól napjainkig az újabb és újabb nemzedékek szinte változatlan formában őrizték meg. Egyes források szerint az 1566-ban született Báthori Endrét a történelmi véletlen juttatta az erdélyi székbe. Nagybátyja, Báthori István bíztatására, Lengyelországban az egyházi pályát választotta, ahol fényes karriert futott be, ezért a Szentatya bíborossá nevezte ki. Ideje nagyobb részét Erdélyben töltötte, ahol unokatestvére Báthori Zsigmond ült a trónon. Amikor Zsigmond lemondott a fejedelemségről, Báthori Endre lett Erdély fejedelme. Ekkor a székely nép úgy gondolta, hogy ha újból Báthori nevezetű lesz a fejedelem, megismétlődik a rabszolgaság.
Havasalföldön volt egy Mihály Vajda nevű román vezető, s az azt mondta, hogy aki elfogja Báthori Endrét, azt örökre boldoggá teszi. Ő szegény néhány társával elindult ide a Csíki hegyekbe, hogy elmeneküljön. Van ott egy hegy, úgy hívják, hogy Írottkő. Ott még a lovának a patkója is fordítva volt felütve, a kőre rá lépett, s a nyoma meglátszott. Akkor elkerült ide Pásztorbükkibe, ahol most van a kereszt. Mivel nagyon éhes volt, ezt mondta az embereinek:
- Együk meg az Úrvacsorát!- mert ő most úgy érezte, hogy meg fog halni.
Volt ott egy kút, s abból a kútból ivott utoljára. Egy nagy nyírfa alatt van az a kút, ma is úgy hívják, hogy Papkútja. Mai napig is a kút arról híres, hogy a környékén örökösen zöld marad a fű, soha nem sárgul el, és soha nem fagy be a kút. Látott ott egy esztenát, a lovát megkötötte egy nyírfa alá és ő bement. Egy pásztorleány volt ott, és ezt mondta neki:
- Engedd meg, hogy pihenjek meg egy kicsit! Ha jön valaki, ébressz fel!
A lány megígérte, hogy felkelti, ha jön az ellenség. Ő letette fejét a pásztorlány ölébe és elaludt. Mikor jött az ellenség a lova kapált, nyeringezett, érezte a veszélyt. Az ellenség észrevette a lovat, és erről megtudták, hogy itt rejtőzik a fejedelem. Odamentek az esztenához, és ezt mondták a leánynak:
- Ha szólsz a fejedelemnek, te is meghalsz!
Ezért nem keltette föl. Meglátták kisujján a rubinkővel ékes gyűrűt, le akarták húzni ujjáról, de nem tudták, ezért levágták az ujját. Erre felébredt és könyörgött életéért:
- Hagyd meg az életem, mert 7 évig nem kell se szántsanak, se vessenek Szentdomokos határában, minden megterem. Hogyha nem, akkor 7 évig csengőkórónál egyéb nem fog teremni!
Az ellenség nem kegyelmezett és fejét akarták venni rozsdalepte élű karddal, de ő odanyújtotta kardját és így szólt:
- Tessék! Itt van ez, ne a te életlen fegyvereddel gyötörj méltatlanul halálra!
Ezt mondván, kibontotta ruháját, és elölről kínálta oda a nyakát, nehogy azt mondják róla, hogy holmi hitvány gyávák módjára hátulról hagyta magát lefejeztetni.
Egy szentdomokosi Nagy Kristály András nevű ember, a fejét vette. Mikor bevitték Mihály Vajdának, és letették az asztalára, dicső fény vette körül a szentnek fejét. Ijedtében ezt mondta:
- Jaj, eltakarítsátok, mit tettetek!? Hát én csak azt mondtam, hogy hozzátok ide élve, hogy én beszéljek vele nem azt, hogy a fejét vegyétek! Aki fejét vette, annak attól kezdve se éjjele, se nappala nem volt. Az étel tűzzé vált szájában, a víz lánggá. Nyomorultan pusztult el.
Beteljesedett a fejedelem átka, s a faluban nagy lett a szegénység. 7 évig csak csengőkóró termett, hiába vetettek búzát, nem termett meg.
Ott, ahol megölték, 7 évig jött a vér a földből. Oda is temették el, nyírfából tettek keresztet, a nyírfa megélt, s egy nagy fa lett belőle.
Egy napon papot helyeztek a faluba, s ő jelentette a Szentatyának, hogy itt milyen csoda van Báthori halála miatt: a nyulak szaladgálnak, s nem lehet őket meglőni, hogy folyik a vér a földből, s a nyírfaágból tett keresztfája csak nő.
A pápa 100 napi feketeböjtöt rendelt el, hogy a nép azt tartsa meg bűnei vezekléséért. Akkor a pap elment arra a helyre és azt felszentelte, hogy itt minden évben legyen búcsú. Ő ott misét tartott Báthoriért, s a nyulak is eltűntek, a vér sem jött a földből és a keresztfa sem nőtt tovább.
Azóta minden évben megtartják e gyászos helyszínen Báthori emlékére a búcsút.

Forrás: csikszentdomokos.ro


Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.